Ana Sayfa Proje Özeti Proje Ortakları Duyurular Linkler İletişim

 

‘Modüler Mobil Eğitim: Fen ve Teknoloji Deneyleri’

 

Türkiye’de kırsal ve kentsel alanlarda, fen eğitimi imkanları yönünden çok büyük eşitsizlikler vardır. Bu eşitsizliğin önemli sebeplerinden biri de fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki ve pedagojik bilgi eksiklikleridir. Mobil fen laboratuarları ve bilim fuarları kırsal alanlarda çalışan öğretmenlerin mesleki eğitimlerine önemli bir katkı sağlayacaktır.

 Bu projede 5 farklı Avrupa ülkesinden (IT, UK, PT, GR ve TR) 10 farklı kuruluş, uluslararası bir konsorsiyum oluşturmuştur. Bu konsorsiyumun amacı, fen ve teknoloji eğitimi alanında bilimsel ve pedagojik bütünleşmenin sağlanması, yeniliklerin yaygınlaştırılması ve deneysel mesleki eğitimle fen ve teknoloji öğretimine katkıda bulunulmasıdır.

Hedefler;

- Laboratuarlar ve fen eğitimine ilgi duyan öğretmenler arasında bir bilgi ağı kurmak,

- Katılımcılar arasında tartışma ortamı hazırlayarak karşılıklı fikir ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak,

- Bilim fuarları için yeni fikirler edinmek,

- Kırsal kesimdeki fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullanımı için internet destekli eğitim kursları planlamak,

- Kırsal alanlarda görev yapan ve laboratuar imkânları olmayan öğretmenlere ulaşmak ve bu öğretmenleri mobil fen laboratuarlarıyla, yeni deneysel aktivitelerle ve yüz yüze eğitimlerle desteklemek.

Bilim adamları, müfredat hazırlayan kişiler ve kırsal bölgelerde çalışan fen ve teknoloji öğretmenleri bu projenin yararlanıcılarıdır. Kırsal bölgelerdeki fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik etkili bir internet ağı hazırlanması planlanmaktadır. Kırsal alanlarda çalışan fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki eğitimleri için mobil fen laboratuarı tasarlanacak ve bu laboratuarın müfredat programı geliştirilecektir. Avrupa’daki öğretmenler ve eğitimcilerle sürekli-eğitim diyalogu kurulacak ve seminerler düzenlenecektir. Bu projede altı, yedi ve sekizinci sınıflar fen ve teknoloji dersi deneyleri incelenecektir. 

Bu projenin sonunda; mobil fen laboratuarları ile ilgili bir altyapı oluşturulması ve özellikle Türkiye’de Yozgat ilinde görev yapan fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin bilim fuarları, çalışma toplantıları, bilim müzeleri, ulusal ve uluslar arası sempozyumlar ve konferanslar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

   

     
 

 

Yenilik Transferi, Mobilim, Modular Mobil Education, Transfer of Innovation, AB, LdV, Bozok, Mustafa Erol, Veli Akel, MOBILIM, Fen ve Teknoloji Deneyleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yozgat,

Copyright İ 2007 www.bozok.edu.tr

"Modular Mobile Education: Science Experiments" Yenilik Transferi projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan yazı ve görüşlerden sadece bu sayfayı hazırlayanlar sorumludurlar.